यारेती १ 1910 १० (रोयल)
२ x 2२425 PS PS CAT 3208

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई m मि
क्याबिन्स ((+ + १)
बर्थ १० (+ + १ + १)
डब्लु सी / शावर 3।
वर्ष: १ 1991 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 5.16 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.60 मि
पानी ट्या tank्की: .1000.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 3000.00 l
मोटर: २ x 2२425 PS क्याट 3208२०XNUMX