फेयरलाइन 65 स्क्वाड्रन
२ x MAN २2० LXE V2840 a 10२० PS

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई m मि
क्याबिन ((+ + १)
बर्थ 9 (+ + २ + १)
WC / स्नान २ २
वर्ष: १ 1992 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 5.24 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.25 मि
पानी ट्या tank्की: .1000.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 3600.00 l
ईन्जिन: २ x MAN २2० LXE V2840 a 10२० PS