म्यानहट्टन (० (एभिएटर)
२ x 2१715 एचपी क्याट सी १२

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई m मि
Cabins 3
बर्थ 7 (+ + १)
WC / स्नान २ २
वर्ष: २०१
चौड़ाई: 4.53 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.23 मि
पानी ट्या tank्की: .500.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 2500.00 l
ईन्जिन: २ x 2१715 hp क्याट सी १२