जॉनसन (56 (नयाँ शैली)
२ x 2० PS MAN २680०2408

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई m मि
Cabins 4
बर्थ 8 (+ + २ + १)
WC / स्नान २ २
वर्ष: १ 1998 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 4.20 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.10 मि
पानी ट्या tank्की: .1000.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 2200.00 l
ईन्जिन: २ x 2० PS MAN २680०2408