अलेना 54 1 (एकल १)
२ x 2 435 PS भोल्भो D6 (आईपीएस)

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई १..16.09० मिटर
केबिन।
बर्थथ 7 (+ + १)
डब्लु सी / शावर 2।
वर्ष: २०१
चौड़ाई: 4.64 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.95 मि
पानी ट्या tank्की: .420.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 1800.00 l
ईन्जिन: २ x 2 435 PS भोल्भो D6 (IPS)