Adagio यूरोपा .51.5१.।
२ x 2 435 HP VOLVO D6 - 435 XNUMX HP

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:

लम्बाई १..15.70० मिटर
केबिन।
बर्थ १० (+ + १ + १)
डब्लु सी / शावर 3।
वर्ष: १ 2013 2015 २ / रिफिट २०१ XNUMX
चौड़ाई: 4.50 मिटर
ड्राफ्ट: १.२1.44 मि
पानी ट्या tank्की: .950.00०००० l
ईन्धन ट्या tank्क: 2120.00 l
ईन्जिन: २ x 2 435 HP VOLVO D6 - 435 XNUMX HP