समुद्रको छेउमा अपार्टमेन्ट
अधिकतम people व्यक्ति
मकरस्का

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: डालमटिया / मकरस्का
– Entfernung zum Meer/Strand : 500m
– Klima
- घरपालुवा जनाईयो
- प्रति दिन 85.- बाट