पोखरीको साथ १ अपार्टमेन्ट
अधिकतम people व्यक्ति
केन्द्रीय डालमटिया / वीरको टापु

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: डालमटिया / वीरको टापु
- समुद्रमा दूरी: m 200 मी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावरहरुलाई अनुमति छैन
- प्रति दिन 180.- बाट