समुद्री कुटीज
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: Dalmatia / Vodice

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: Dalmatia / Vodice
- समुद्र को दूरी १ 300०० मिटर
- वातानुकूलन / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनाईयो
- प्रति दिन 195.- बाट