छुट्टी घर Dalmatia
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: डालमटिया / रजान्याक

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: डालमटिया / रजान्याक
- समुद्र को दूरी १ 1500०० मिटर
- वातानुकूलित / वाइफाइ / पूल / जाकूझी / फिटनेस कोठा
- घरपालुवा जनाईयो
- प्रति दिन 160.- बाट