समुद्री कुटीज
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: डालमटिया / ब्रोडारिका

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: डालमटिया / ब्रोडारिका
- समुद्र को दूरी १ 300०० मिटर
- वातानुकूलन / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावरहरुलाई अनुमति छैन
- प्रति दिन 160.- बाट