पोखरीको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: Istria / Sv। Lovreč

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: Istria / Sv.Lovreč
- समुद्र को दूरी १kkkm
- पूल मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन