मोबाइल घरहरू र शुद्ध प्रकृति
Houses- people व्यक्तिहरूको लागि १२ घरहरू
पास्मान टापु

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम and र people व्यक्तिको लागि घरहरू
- जम्मा १२ घरहरू
- क्षेत्र: केन्द्रीय डालमटिया / पास्मान टापु
- समुद्रमा दूरी: m 100 मी
- वातानुकूलन / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन 60.- बाट