समुद्री कुटीज
अधिकतम people व्यक्ति
Ugljan टापु

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: मध्य डलाम्टिया / पेको टापु उगल्जन
- समुद्रमा दूरी: m 100 मी
- वातानुकूलन / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन 180.- बाट