छुट्टी घर ला भूमध्यसागरीय
अधिकतम people व्यक्ति
क्षेत्र: केन्द्रीय डालमटिया / नोभिग्राड

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: केन्द्रीय डलम्टिया / नोभिग्राड
- समुद्रमा दूरी: m 100 मी
- वातानुकूलन / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन 190.- बाट