समुद्री कुटीज
अधिकतम people व्यक्ति
केन्द्रीय डालमटिया / टापु Ist

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- क्षेत्र: मध्य / Ist को Ist
- समुद्रमा दूरी: m 35 मी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- जाँच घरपालुवा जनावरहरू।
- प्रति दिन 160.- बाट