पोखरीको साथ छुट्टी घर
अधिकतम people व्यक्ति
इस्ट्रिया / मेडुलिन

एकै नजरमा तपाईंको लागि सान्दर्भिक जानकारी:
- अधिकतम people व्यक्ति
- २ बाथरूम
- क्षेत्र: Istria / मेडुलिन
- समुद्रमा दूरी: m 2200 मी
- पौंडी / मौसम / वाइफाइ /
- घरपालुवा जनावर *
- प्रति दिन 110.- बाट