छाप
 
Information T TMG को आवश्यकताहरू निम्न जानकारीले पूरा गर्दछः
 
मिआओ कोजिय
शीर्ष छुट्टी घर क्रोएशिया
छुट्टी घर र छुट्टी सेवाहरूको दलाल
Plaatzenstrasse १
२26871 पापेनबर्ग
 
संपर्क:
दूरभाष ०१ - 04961 985 955 5२
Mob। 01522 313 767 5
 
 
 
यो अनलाइन प्रस्तावको लागि जिम्मेवार: शीर्ष हलिडे हाउस क्रोएशिया
अवधारणाको डिजाइन र कार्यान्वयन शीर्ष फेरेनहास क्रोएशिया द्वारा गरिन्छ
 
www.top-ferienhaus-kroatien.de ले डाटाबेसमा हाम्रा पाठहरू स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ जुन एक प्रयोगकर्ताको निजी प्रयोगको लागि मात्र लक्षित हो। टेकओभर र अन्य उद्देश्यका लागि डाटाको प्रयोग
www.top-ferienhaus-kroatien.de को लिखित सहमति आवश्यक छ