१२०० कारण क्रोएशियामा यट चार्टर गर्न 

एउटा छान।

याटहरू क्रोएशियाको सबैभन्दा ठूलो मोटरबोट चार्टर कम्पनीको हो।

नौकाको स्थान प्रिमोस्टेनमा मारिना क्रेमिक हो,
एक रणनीतिक धेरै अनुकूल स्थान,
साथै जब त्यहाँ पुग्छ, स्प्लिट एयरपोर्टबाट केवल k० किमी।